Business Process Modeling – BPM

Business Process Modeling – BPM

Business Process Modeling (BPM) heeft toegevoegde waarde voor elke business. Indien elke organisatie haar bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever inricht, kan tegen lagere kosten een hogere opbrengst worden gegenereerd, zijn de werknemers beter gemotiveerd en resulteert dat in meer tevreden klanten. Innovatie is een belangrijk onderdeel binnen de organisatie en dient onderdeel te zijn van de dagelijkse operatie. Daarnaast zal er met betrekking tot de werknemer enige flexibiliteit worden verwacht.

Door BPM op de juiste wijze toe te passen, is elke organisatie in staat om de productiviteit met minder resources op een hoger plan te tillen. In tijden als deze staat binnen elke organisatie kostenoptimalisatie centraal.

Rivium BPM Nationale Nederlanden NN Business Process Modeling

Peter Maureau – External

Proces denken in plaats van functioneel denken.

Zo’n 25 jaar geleden waren de eerste tekenen van BPM zichtbaar. Efficiëntie stond hoog op de agenda en de eerste verschuiving van functioneel denken richting proces denken deed aan het begin van de jaren 90 reeds haar intrede. De samenhang van de verschillende stappen, welke zich vaak binnen meerdere afdelingen afspeelt, werd onder de loep genomen met als doel de gebruikelijke, bewandelde weg te optimaliseren door te focussen op meer efficiënte en logische businessprocessen.

Agile

Ook binnen Rivium Business Solutions wordt ‘agile’ werken omarmd. Deze nieuwe vorm van werken is in het leven geroepen om de behoefte van onze klanten nog beter te kunnen adresseren. Resultaat van agile werken is dat de vergadercultuur tot het verleden behoort en een ieder binnen de organisatie meer eigen verantwoordelijkheid geniet.

Squads in plaats van traditionele teams

Wanneer we denken aan agile, dan zijn de squads en tribes daar onlosmakelijk aan verbonden. Binnen een squad wordt binnen zelfsturende, autonome teams gewerkt aan een specifieke opdracht. Wanneer de opdracht afgerond is, valt de squad uiteen en kunnen de squadleden weer binnen andere squads worden ondergebracht. Binnen een tribe zijn meerdere squads actief.

Rivium BPM Business Process Modeling

Workflow medewerkers

Rivium BPM Business Process Modeling

Human and System Interaction

Rivium BPM Business Process Modeling

Approval Processes

Rivium BPM Business Process Modeling

Checklist

Rivium BPM Business Process Modeling

Dynamische processen

Case Management

Case: Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden verandert van een klassieke verzekeringsmaatschappij naar een partij dat zich meer onderscheid in de markt. Dit jaar brengen ze een nieuw product op de markt genaamd ‘Investment’. Met Investment kunnen klanten gebruik maken van de aandelenmarkt via Nationale Nederlanden. Wij zijn verantwoordelijk geweest voor het ontwerpen, ontwikkelen als het onderhouden van het hele project. Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van AMX BPM 2.3. De oplossing is voornamelijk uitgevoerd met behulp van generieke interfaces volgens het SOA principe. Hierdoor is het schaalbaar voor toekomstige uitbreidingen.

AMX BPM verzorgt de gebruikersrechten van de user door gebruik te maken van Ohpen, Salesforce en SAP. Daarnaast zoekt het programma naar fraude en/of onregelmatigheden van verschillende overheidsinstanties. BPM verstrekt ook realtime informatie aan verschillende stakeholders en klanten over de status van hun aanvragen.

Onze klanten en partners

Meer weten over Business Process Modeling (BPM)?